Sp.ds.Rozw.Jakości i Kontroli Marki Wł. Biedronka

Lokalizacja: 

Warszawa, MZ, PL, 00-773

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe: technologia żywności, towaroznawstwo

Odpowiedzilaność

Odpowiada za wybór i kontrolę dostawców poprzez przeprowadzanie audytów u dostawców w oparciu o wewnętrzną check-listę; podejmowanie decyzji o akceptacji, odrzuceniu, ponownej akceptacji dostawcy. Odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości nowych produktów marki własnej poprzez przeprowadzanie testów sensorycznych wewnętrznych i zewnętrznych wobec propozycji na produktu marki własnej (PL); określenie zakresu kontrolowanych parametrów i dobór metodyki badań: fizykochemicznych, sensorycznych, konsumenckich; akceptację/odrzucenie propozycji produktów na markę własną (PL); kompletowanie dokumentacji technicznej propozycji na produkty marki własnej. Odpowiada za zapewnienie zgodności oznakowania z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi zasadami JMP. Odpowiada za obsługę reklamacji jakościowych od klientów, sklepów, organów nadzoru i wynikających z badań poprzez pełnienie weekendowych dyżurów z urządzeniem zapewniającym mobilny kontakt z Call Center; zgłoszenie reklamacji do producentów w przypadku niezgodności parametrów produktu; zlecanie dodatkowych badań wyjaśniających; podejmowanie decyzji o wycofaniu, likwidacji, utylizacji w porozumieniu z przełożonym i działem zakupów. Utrzymuje procedurę wprowadzania marki własnej dla produktów z danej kategorii zgodnie z normą ISO 22000. Odpowiada za zapewnienie wysokiej wartości odżywczej produktów marki własnej Biedronka. Rozlicza faktury dotyczące badań produktów. Komunikuje wysoką jakość produktów marki własnej. Wykonuje dodatkowe zadania zlecone przez przełożonego.

Sp.ds.Rozw.Jakości i Kontroli Marki Wł. Biedronka

Data zamieszczenia:  21 lis 2023
Firma:  Biedronka
ID rekrutacji:  20188
Grafik pracy:  Pełny etat
Rodzaj umowy:  Umowa o pracę